Her finner du artikkelen Rosenshines undervisningsprinsipper (PDF)

Å undervise en klasse med 30 elever, i vanskelig fagstoff, er ikke lett. Det finnes heller ikke mange gode oppskrifter på hvordan man kan løse dette evige problemet på best mulig måte.

En som virkelig har gjort et forsøk på svare på denne utfordringen er Barak Rosenshine. Rosenshine jobbet som historielærer i seks år, før han ble utdanningsforsker. Mye av grunnen til at hans tekster har blitt så populære er at han tar solid forskning og gjør det om til konkrete beskrivelser av hva som kan fungere i klasserommet.

Artikkelen presenterer ti undervisningsprinsipper. Prinsippene er basert på kognisjonsforskning, studier av hva dyktige lærere gjør, og forskning på hvordan lærere kan støtte elevene til å mestre kompliserte oppgaver. 

Måten artikkelen tydeliggjør koblingene mellom forskning og praksis gjør at den resonnerer for lærere av alle fag. Den gir lærere en mental modell som knytter sammen lærerens handlinger og elevenes læringsprosesser. Samtidig viser språket og eksemplene at Rosenshine har en dyp forståelse av hva læreres arbeid innebærer.

Når artikkelen nå kommer på norsk, så er det med et håp om at den lettere skal kunne brukes i utviklingsarbeid i norske skoler. Den skisserer viktige prinsipper som er helt nødvendige for å kunne skape varig, sammenkoblet og dyp læring.

Last ned den originale artikkelen på engelsk som pdf.

Last ned denne norske oversettelsen av Rosenshines Undervisningsprinsipper som pdf.

Det er også mulig å bestille artikkelen på papir som et heftet fargetrykk av høy kvalitet. Dette kan spesielt være ønskelig for skoler som tenker å bruke Rosenshines Undervisningsprinsipper i sitt utviklingsarbeid. Da kan alle lærere kan få en høykvalitetsutgave av artikkelen på papir. Send i så fall en epost til Jan Egil Hagen. Prisen vil være trykkekostnaden + porto.

Det er tillatt å oversette, trykke, kopiere og dele artikkelen i alle formater i ikke-kommersiell sammenheng.